Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Sigrid D. de Jong
Jaar:
2012
Dissertatie:
Rediscovering Architecture. Paestum in Eighteenth-Century Architectural Experience and Theory

In dit indrukwekkende proefschrift analyseert mw De Jong de herontdekking van Paestum in de eerste helft van de 18de eeuw. Zij poneert de hypothese dat de veranderde visie op de tempelruïnes van Paestum veroorzaakt werd door een verandering in het denken over architectuur naar aanleiding van de directe zintuiglijke ervaring met deze architectuur ter plaatse. In feite is dit een stuk Europese cultuurgeschiedenis, vervat in klare taal en vol met minutieuze analyses van ervarigen van het sublieme.

Voordracht Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden
Promotor: Mw prof. dr C.A. van Eck