Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Jasper C. Muis
Jaar:
2012
Dissertatie:
Pim Fortuyn. The Evolution of a Media Phenomenon

Dit proefschrift zoekt een verklaring voor de opkomst van Pim Fortuyn in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in 2002 en de politieke aardverschuiving die hij met zijn LPF teweeg bracht. Het proefschrift is gebaseerd op een indrukwekkende hoeveelheid primaire gegevens die de heer Muis heeft verzameld. In zijn onderzoek heeft hij een breed scala aan geavanceerde methoden toegepast. Interessant is dat hij een originele en vernieuwende theoretische benadering gebruikt, die de nadruk legt op selectie door de omgeving en adaptive learning in een co-evolutionair model. De onderzoeksresultaten hebben ook internationaal de aandacht getrokken, getuige de publicatie van onderdelen van het werk in internationale tijdschriften. Een studie met een hoge hedendaagse relevantie voor een breed lezerspubliek.

Voordracht Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie, Vrije Universiteit
Promotor: Prof. dr R.Koopmans; Copromotor Dr G.C.F. Thomése