Dissertatieprijzen

Naam:
Ugur U. Üngör
Jaar:
2010
Dissertatie:
Young Turk Social Engineering. Mass Violence and the Nation State in Eastern Turkey, 1913-1950

Deze studie is een prachtig voorbeeld van een historisch-sociologisch onderzoek met ook een cultureel-antropologisch en sociaal-geografisch karakter. Het thema is de ‘turkisering’ van een grote regio in het oosten van Turkije. Het is een spannend, gruwelijk en met een goede verhouding tussen distantie en betrokkenheid verteld verhaal geworden waarin de modernisering van Turkije - inclusief bijbehorend nationalisme en welbewust ingezette natievorming - samengaat met gedwongen volksverhuizingen en genocide. Het onderzoek is buitengewoon breed opgezet, gebaseerd op zeer uitgebreid bronnenonderzoek en interviews, en indrukwekkend in de beschrijving van de tragische ondergang van grote families.

Promotores: Prof. dr J.Th.M. Houwink ten Cate, Prof. dr M.J. Wintle
Voordracht: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam