Dissertatieprijzen

Naam:
Anja F.J.M. de Feijter
Jaar:
1994
Dissertatie:
Luceberts 'Apocrief/de analphabetische naam'. Het historisch debuut in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en Holderin

Voordracht: Vrije Universiteit