Dissertatieprijzen

Naam:
Paul J.J.M. Bakker
Jaar:
2000
Dissertatie:
La raison et le miracle; les doctrines eucharistiques (c. 1250- c. 1400)

Deze tweedelige studie handelt over een centrale thematiek uit de middeleeuwse kerk- en theologie-geschiedenis. Het werk concentreert zich op drie kwesties: de vraag naar de tegenwoordigheid van het lichaam van Christus in de geconsacreerde hostie, de vraag naar de verandering waardoor deze tegenwoordigheid tot stand komt en de vraag naar de zijnsstatus van de gedaanten van brood en wijn na de consecratie. Deze kwesties vormen de kern van de Middeleeuwse eucharistie-tractaten en gaven de theologen aanleiding in discussie te gaan met de filosofie. Het is een omvangrijk, maar helder geschreven werk, dat zich, interdisciplinair, met groot gemak beweegt op de velden van theologie en filosofie. Het is ook voor mediëvisten in het algemeen van belang en bijvoorbeeld voor onderzoekers die zich met de Reformatie en post-reformatorische tijd bezig houden. De vragen rond de eucharistie en, in protestantse kring van het avondmaal, vormen in de kerk- en theologiegeschiedenis een zeer aangelegen punt. Het boek zal dan ook zonder twijfel door vele anderen geraadpleegd worden. Het werk munt uit in grondige onderbouwing, precisie in uitwerking, presentatie van nieuw materiaal en systematiek van benadering.

Voordracht: Faculteit der Filosofie, Katholieke Universiteit Nijmegen
Promotores: Prof. Dr H.A.G. Braakhuis, Prof. Dr Z. Kaluza, Dr. M.J.F.M. Hoenen