Dissertatieprijzen

Naam:
Marc P.F Verhoeven
Jaar:
1999
Dissertatie:
An Archaeological Ethnography of a Neolithic Community. Space, Place and Social Relations in the Burnt Village at Tell Sabi Abyad, Syria

Deze dissertatie codeert op een systematische wijze de plattegronden en het vondstmateriaal van een grote, complexe opgraving. De auteur gebruikt deze dataset voor een beter begrip van de ruimtelijke en sociale organisatie van een dorpsgemeenschap uit de beginfase van de landbouw. De kracht van zijn analyse is de expliciete toepassing van het neo-structuralistische principe - zoals ontwikkeld door de sociologen Anthony Giddens en Pierre Bourdieu - van materiële cultuur als betekenisvol voor de gebruikers. De uitkomsten van dit onderzoek, waarin een omvangrijk en hoogwaardig gegevensbestand wordt gekoppeld aan moderne theorie, zijn spannend en origineel. Er wordt een geheel nieuw beeld ontworpen van een gemeenschap waarin nomadische veetelers en sedentaire akkerbouwers een symbiotische relatie hebben ontwikkeld met Tell Sabi Abyad als gemeenschappelijke basis en stapelplaats. De studie laat zien hoe verschillende disciplines: archeologie, sociologie en etnografie op vruchtbare wijze op de studie van een neolithische gemeenschap betrokken kunnen worden.

Voordracht: Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
Promotores: Prof. dr. S. Bottema, Dr. P.M.M.G. Akkermans