Dissertatieprijzen

Naam:
Sjaak P. Koenis
Jaar:
1991
Dissertatie:
Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen

Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen