Dissertatieprijzen

Naam:
Johan W.F. Wielenga
Jaar:
1989
Dissertatie:
West-Duitsland: Partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949-1955

Voordracht: Vrije Universiteit