Dissertatieprijzen

Naam:
Krijn Thijs
Jaar:
2007
Dissertatie:
Elastische Geschichte. Berlin und drei Erzählungen seiner Vergangenheit

De auteur behandelt de rekbaarheid van Berlijn en zijn verleden aan de hand van drie herdenkingen: het 700-jarig bestaan in 1937 door het Nazi-bewind en 50 jaar later in 1987 georganiseerd zowel door West- als door Oost-Berlijn. Alle drie gelegenheden werden door het regime gebruikt om de eigen ideologie te propageren, waardoor bepaalde accenten werden gelegd en historische perioden beklemtoond of juist onderbelicht. Het boek vormt door deze opzet tevens een bijdrage aan de discussie over hoe om te gaan met het collectieve geheugen en ‘cultural memory’.

Voordracht: Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit
Promotores: Prof. dr C.F.G. Lorenz, Prof. dr M. Sabrow