Dissertatieprijzen

Naam:
Arie Trouwborst
Jaar:
2007
Dissertatie:
Precautionary Rights and Duties of States

Dit proefschrift behandelt een belangrijk nieuw algemeen beginsel van het internationaal milieurecht, het zogeheten ‘voorzorgsbeginsel’; het gaat om rechten én plichten van staten. Ondanks het recht en de plicht om op te treden blijft de status en inhoud van het voorzorgsbeginsel nog omstreden. Dr Trouwborst levert een zeer verhelderende analyse voor een meer precieze omschrijving van de inhoud van het beginsel, waarmee hij een belangrijke bijdrage levert aan wat thans wordt verstaan onder de zorg voor duurzame ontwikkeling.

Voordracht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Promotores: Prof. mr A.H.A. Soons, Mr dr R.J.M. Lefeber