Dissertatieprijzen

Naam:
Alwin A. van Dijk
Jaar:
2008
Dissertatie:
Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf

Het vraagstuk van opzet en schuld, van de schulduitsluiting en van de bij strafbaar gedrag passende straf is eigenlijk eeuwenoud en toch slaagt de auteur er in om traditionele visies en theorieën hierover op een verantwoorde manier aan het wankelen te brengen. Met een originele toepassing van de rechtvaardigheidstheorie van Rawls komt hij tot een geheel nieuwe theorie, gebruik makend van inzichten uit de filosofie, psychologie en Angelsaksische rechtstheorie.

Promotor: Prof. mr M. Otte
Voordracht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen