Dissertatieprijzen

Naam:
Nadine N.W. Akkerman
Jaar:
2009
Dissertatie:
The Letters of A Stuart Princess: The Correspondence of Elizabeth Stuart, Electress Palatine of the Rhine, and the Queen of Bohemia
Presentatie:

In dit proefschrift corrigeert Nadine Akkerman het dominante beeld van de protestantse Engelse koningsdochter Elizabeth Stuart die in de historiografie naar voren komt als een machteloze, verkwistende en aantrekkelijke vrouw die lange tijd in de Nederlandse republiek heeft gewoond en gesteund werd door de stadhouders Maurits en Frederik Hendrik. De auteur heeft zich ook verdiept in de epistolaire cultuur van de vroegmoderne tijd. Zij heeft een ongelofelijk groot aantal, deels onbekende, bronnen bestudeerd. Het resultaat van dat onderzoek is een nieuwe blik op de politieke verhoudingen in Europa. Het boek komt uit bij Oxford University Press.

Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit
Promotor: Prof. dr R.J. Lyall