Dissertatieprijzen

Naam:
Joas Wagemakers
Jaar:
2011
Dissertatie:
A Quietist Jihadi-Salafi: The Ideology and Influence of Abu Muhammed al-Maqdisi.

In dit proefschrift behandelt Wagemakers de ideologie van al-Maqdisi, één van de belangrijkste hedendaagse ideologen van het salafisme. De studie beperkt zich niet tot een analyse van de inhoud van de geschriften van al-Maqdisi, maar is voor een groot deel gewijd aan de invloed die bepaalde ideeën op verschillende Islamitische hervormingsbewegingen hebben gehad, of juist niet hebben gehad. Onder meer met behulp van concepten uit de sociale wetenschappen maakt de auteur zijn verklaringen helder en begrijpelijk en toont aan dat de islamitische radicalisering van de moderne tijd voortkomt uit een wisselwerking tussen politieke en/of sociaal-economische omstandigheden en de religieuze interpretatie daarvan. Het proefschrift munt uit door originaliteit, door een interessante methodische aanpak en een uitstekende presentatie.

Voordracht: Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen
Promotores: prof. dr H. H. Motzki en Dr R. Meijer