Dissertatieprijzen

Naam:
Lisette Wijnia
Jaar:
2015
Dissertatie:
Motivation and Achievement in Problem-Based Learning: The Role of Interest, Tutors, and Self-Directed Study.

Promotor: prof. dr H.G. Schmidt
Co-promotores: dr S.M.M. Loyens en prof. dr E. Derous
Voordracht: Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie
Het promotieonderzoek van Lisette Wijnia heeft als doel om een beter beeld te krijgen van de rol van het Probleem-Gestuurd Onderwijs (PGO) bij het bevorderen van de autonome motivatie van studenten en de daarop volgende leerprestaties. Het antwoord is bevestigend, maar met een aantal opvallende kanttekeningen. Werkelijk zelfgestuurd leren blijkt een complexe vaardigheid, die meer ondersteuning en training vergt dan nu veelal wordt geboden. Zonder docent zal het niet goed kunnen slagen. Het internationale belang van Probleem-Gestuurd Onderwijs is mede door het toenemend gebruik van ICT en sociale media sterk toegenomen. Zowel voor de wetenschap als voor de onderwijspraktijk in algemene zin is deze studie van groot belang en bovendien heel interessant om te lezen.

Biografie
Lisette Wijnia (Zwolle, 1984) studeerde Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In december 2007 behaalde zij haar masterdiploma (cum laude). Haar masterscriptie betrof motivatie in probleemgestuurd onderwijs (PGO). In 2008 ontving zij voor deze scriptie de Unilever Research Prijs. In mei 2009 begon Lisette haar promotietraject naar tutorbeoordelingen en studiemotivatie in probleemgestuurd onderwijs, bij het Instituut voor Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit resulteerde in het proefschrift Motivation and achievement in problem-based learning: The role of interest, tutors, and self-directed study, dat zij in november 2014 verdedigde (cum laude). Momenteel is Lisette werkzaam als parttime Universitair Docent bij het Instituut voor Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en tevens als parttime postdoc bij het departement Human Resource Studies aan Tilburg University. In het postdoc project onderzoekt zij de relatie tussen teamleren van docenten in het mbo, de implementatie van beroepsgericht leren en studentuitkomsten.