Prijs en Versierselen

De Erasmusprijs bestaat uit een geldprijs van euro 150.000 en versierselen. De versierselen zijn in 1995 ontworpen door Bruno Ninaber van Eyben. De versierselen bestaan uit een harmonica gevouwen lint met aan de beide uiteinden een titanium plaatje. Gesloten vormt het een boekje; geopend een lint met een tekst in het handschrift van Erasmus. Deze tekst uit een brief aan Jean de Carondelet (Bazel 5 januari 1523) is typerend voor het gedachtegoed van Erasmus:

‘variae sunt ingeniorum dotes multae seculorum varietates sunt. quod quisque potest in medium proferat nec alteri quisquam invideat qui pro sua virili suoque modo conatur publicis studiis utilitatis aliquid adiungere.’
‘de talenten van begaafde mensen zijn verschillend en ieder tijdperk heeft zijn eigen karakter. laat ieder tonen waartoe hij in staat is en laat niemand jaloers zijn op een ander die op zijn manier en naar de mate van zijn krachten probeert iets bij te dragen tot het onderricht van allen.’

Bruno Ninaber: "Tijdens de uitreiking krijgt de laureaat de Erasmusprijsversierselen omgehangen door de Regent van de Stichting. Met deze ceremonie wordt de laureaat symbolisch opgenomen in de kring van Erasmusprijswinnaars. Erasmus was geen spreker, geen man van de kansel zoals Luther of Calvijn. Hij was een stille man die dacht, las en schreef. Om hem te eren zijn deze versierselen gemaakt in de vorm van een boekje met daarin zijn tekst. Een tekst die de ontvanger opneemt in de universele uitgangspunten van Erasmus’ gehele oeuvre. Uitgangspunten die je niet van de daken of kansel roept, maar die je dagelijks ongemerkt in de praktijk brengt. Daarom staat deze tekst niet groot op de buitenkant, maar is hij opgeborgen in het boekje. Als je zo’n boekje krijgt dan zet je dat niet in je boekenkast. Nee, je bergt het op in een kluis. Dat is de reden dat het boekje een foedraal heeft als een kluis en alleen aan intimi toont de ontvanger van de prijs de inhoud."