Bestuur Stichting Praemium Erasmianum

 • Zijne Majesteit de Koning
  Regent
   
 • Martijn Sanders
  Voorzitter
  Oud-directeur Het Concertgebouw
 • Margot Dijkgraaf
  Vice-voorzitter
  Literair criticus
 • Tom de Swaan
  Penningmeester
  Voorzitter RvC Van Lanschot Bankiers
 • Désanne van Brederode
  Filosoof, publicist
 • Naomi Ellemers
  Hoogleraar Sociale Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden
 • Maria Grever
  Hoogleraar Theorie en Methoden van de Maatschappijgeschiedenis, directeur Centrum voor Historische Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Bregtje van der Haak
  Documentairemaker, journalist
 • Bas ter Haar Romeny
  Hoogleraar Oude Testament en Oosters Christendom, Universiteit Leiden
 • Fouad Laroui
  Hoogleraar Franse en Arabische literatuur, Universiteit van Amsterdam, publicist
 • Rick Lawson
  Decaan, hoogleraar Europees Recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
 • Jet de Ranitz
  Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Inholland
 • Axel Rüger
  Directeur Van Gogh Museum
 • Henk Scholten
  Directeur Dr Anton Philipszaal/Lucent Danstheater
 • Ed Spanjaard
  Dirigent
 • Frank van Vree
  Decaan, hoogleraar Journalistiek en Cultuur, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
   
 • Waarnemer:
  Jan Snoek, namens Zijne Majesteit de Koning

Bureau
Max Sparreboom, directeur
Lucia Aalbers, secretaris
Barbara van Santen, medewerker