Studieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent Studieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Studieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks Studieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Studieprijzen 2014 zijn uitgereikt door de voorzitter van de Stichting tijdens een feestelijke bijeenkomst in de KNAW op 12 mei jl.

Lees hier meer over de Studieprijswinnaars van 2014.