Oud-prijswinnaars

Jean Monnet

Jean Monnet

1977

In 1977 werd een extra Erasmusprijs toegekend aan de toen 89-jarige staatsman Jean Monnet. Vanwege diens zwakke gezondheid vond de prijsuitreiking plaats in zijn huis in Frankrijk. De prijs werd verleend als een bijzondere hommage aan Jean Monnet vanwege zijn grote idealisme gepaard aan praktische zin, waarmee hij zich zijn hele leven heeft ingezet voor de Europese zaak. Hij was onvermoeibaar in zijn streven naar een Europese eenheid van volken die de oorlogen zou moeten uitbannen. Jean Monnet overleed in 1979.

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Monnet een nieuwe economische samenwerking tussen Frankrijk en Engeland tot stand weten te brengen. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Monnet, ‘de vader van Europa’ zoals hij werd genoemd, in belangrijke mate bijgedragen tot de Frans-Duitse economische samenwerking, die gestalte kreeg in de Europese Kolen- en Staalgemeenschap, waarvan hij in 1952 de eerste president werd. Deze Gemeenschap was de eerste stap op weg naar de Europese Unie. Zijn memoires, verschenen in 1976, waren op zichzelf een Europees evenement van de eerste orde: een essentiële bron voor het geschiedkundig onderzoek van een proces dat de Europese eenwording tot ideaal heeft. De veelzijdige Monnet heeft de Europeanen er steeds van trachten te overtuigen dat zij naast hun nationale banden een essentieel gemeenschappelijk erfdeel bezitten. Dit is een bron van inspiratie geworden voor vele naoorlogse leiders.

In 1978 is de Fondation Jean Monnet pour l’Europe opgericht, gevestigd te Lausanne. De stichting heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die gewijd zijn aan de opbouw van Europa, geïnspireerd door het gedachtegoed, de methodes en acties van Jean Monnet. Aan deze stichting heeft Jean Monnet zijn waardevolle archieven geschonken. Dit archief vormt de basis voor onderzoeken en studies over de toekomst van Europa. De Erasmusprijs van Jean Monnet is door de stichting aangewend om onderzoek mogelijk te maken.