Oud-prijswinnaars

René David

René David

1976

De Erasmusprijs op het gebied van het Recht ging in 1976 enerzijds naar een geleerde op het gebied van het vergelijkend recht, René David, en anderzijds naar een organisatie op het gebied van de rechten van de mens, Amnesty International.

René David, geboren in 1906, werd al op 23-jarige leeftijd hoogleraar in het Recht te Grenoble. Na in de oorlog zwaar gewond te zijn geraakt, was hij van 1954 tot 1970 hoogleraar aan de Sorbonne en na 1970 tot zijn pensionering te Aix-en-Provence, waar hij in 1990 overleed. Op het gebied van de rechtsvergelijking is David een internationale grootheid. David heeft de bloei van dit in hoge mate internationale vak bewerkstelligd door zijn intelligente bijdragen tot de harmonisatie van het recht in verschillende landen. Vooral de derdewereldlanden hebben zeer geprofiteerd van zijn ontwerpen voor passende codificaties. Zijn grote talenkennis en zijn heldere en originele denktrant hebben daar ongetwijfeld bij geholpen. David heeft door zijn werk bijgedragen aan een beter onderling begrip van de diverse rechtsstelsels op de wereld. Onder zijn talloze publicaties kunnen in het bijzonder genoemd worden Les grand systèmes de droit contemporains (1969), evenals het deel van de International Encyclopedia of Comparative Law (1972) dat handelt over de International Unification of Private Law. In 1982 verscheen zijn autobiografie Les avatars d’un comparatiste.

René David heeft de helft van zijn Erasmusprijs geschonken aan de Association Internationale de Droit Comparé, gesticht in 1960. Deze heeft tot doel het onderwijs en onderzoek te bevorderen in de vergelijkende rechtswetenschappen. De gelden zijn gebruikt om studenten en professoren uit de Oostbloklanden in staat te stellen bij cursussen aanwezig te zijn op het instituut in Straatsburg.