Oud-prijswinnaars

Willem Sandberg

Willem Sandberg

1975

In 1975 ontvingen professor Ernst Gombrich en Willem Sandberg gezamenlijk de Erasmusprijs.

Willem Sandberg (1897-1984) was directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 1945 tot 1962. De Erasmusprijs werd hem toegekend omdat hij een origineel en vaak gedurfd beleid heeft gevoerd, waardoor hij van het museum een kunstcentrum van wereldfaam heeft gemaakt dat inspirerend heeft gewerkt. Vanaf het begin heeft hij in zijn museumbeleid geprobeerd het publiek in aanraking te brengen met kunstenaars die voorlopers zijn van onafwendbare bewegingen in de maatschappij. Door het tonen en verzamelen van talloze aspecten van hedendaagse creativiteit (industrieel ontwerpen, fotografie, grafische vormgeving) heeft hij de moderne kunst gestimuleerd en een verbinding gelegd tussen beeldende kunst, de toegepaste kunsten, architectuur, film en muziek. In hoge mate heeft Sandberg, die in de kunst de begrippen vitaliteit, creativiteit en experiment benadrukte, het contact tussen het publiek en de eigentijdse kunst bevorderd. Willem Sandberg speelde een belangrijke rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Groot was zijn sociaal engagement. Als begaafd typograaf ontwierp hij van veel tentoonstellingen in het Stedelijk Museum de catalogus, zoals Le Corbusier (1946), Kunst en Kind (1948), Cobra (1949), Moore (1950), Guggenheim, de Stijl (1951), Pollock (1958), Bewogen Beweging (1961) en Dylaby (1962). Sandberg heeft vaak gepubliceerd over kunst en met name typografie. Na zijn werk in het Stedelijk Museum hield hij zich bezig met de opbouw van het Israël Museum in Jeruzalem.

Willem Sandberg heeft zijn deel van de Erasmusprijs bestemd voor het ‘Jerusalem Programme in Art and Science’. Dit was een project dat een interdisciplinair research- en studieprogramma omvatte met als doel de begripskloof te overbruggen tussen de instellingen van hoger onderwijs die zich bezighouden met zuivere wetenschap enerzijds en zuivere kunst anderzijds.

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden en Willem Sandberg

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden en Willem Sandberg, Erasmusprijswinnaar in 1975 en voormalig directeur van het Stedelijk Museum.