Oud-prijswinnaars

Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung

Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung

1979

Journalistiek was het onderwerp van de Erasmusprijs 1979, omdat de vrijheid van drukpers een van de voornaamste grondrechten van onze democratische samenleving is. Het gedrukte woord weerspiegelt juist in onderling verschillende persorganen de pluriformiteit van onze maatschappij. De schrijvende pers heeft daarbij het vermogen om, beter dan meestal met het gesproken woord het geval is, gedetailleerde informatie en diepgaande voorlichting te verschaffen die de lezer in eigen tempo en naar eigen keuze tot zich kan nemen.

Twee kwalitatief hoogstaande bladen werden als laureaten uitgekozen: het twee eeuwen oude Zwitserse dagblad Neue Zürcher Zeitung en het pas drie decennia bestaande Duitse weekblad Die Zeit.

De Neue Zürcher Zeitung kreeg de prijs omdat deze krant zich als een van de oudste onafhankelijke dagbladen kenmerkt door een veelzijdige nieuwsvoorziening, wars van sensatie, vergezeld van uitvoerige en diepgaande beschouwingen; Die Zeit omdat het in het naoorlogse Duitsland als een van de eerste vrije persorganen zich op basis van een individualistisch humanistisch mensbeeld heeft ontplooid tot een gezaghebbend, onafhankelijk weekblad van hoge kwaliteit, waarin plaats is voor een verscheidenheid aan meningen. Met een ruime lezerskring heeft het blad een belangrijke bijdrage geleverd aan de vrije meningsvorming en het democratiseringsproces binnen Duitsland.

De prijs voor de Neue Zürcher Zeitung werd in ontvangst genomen door de hoofdredacteur, Dr F. Luchsinger; voor Die Zeit nam Marion Gräfin Dönhoff, medeoprichtster en uitgeefster van het blad, de prijs in ontvangst.

De Neue Zürcher Zeitung heeft de Erasmusprijs gebruikt om een boek uit te geven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de krant in 1980. Het boek Liberalismus-nach wie vor bevat opstellen van verschillende schrijvers over de betekenis en de toekomst van het liberalisme en zijn plaats in de huidige maatschappij.

De uitgeefster van Die Zeit, Marion Gräfin Dönhoff, heeft het geld van de Erasmusprijs bestemd om jonge journalisten uit de Oostbloklanden en uit de Derde Wereld te helpen bij de uitoefening van hun beroep, door middel van een financiële bijdrage of door een stage op het kantoor van Die Zeit in Hamburg.