Oud-prijswinnaars

Poppentheater

1978

La Marionettistica Fratelli Napoli Catania, Yves Joly, Tandarica, Bread and Puppet Theatre

De Erasmusprijs was in 1978 gewijd aan theater, in het bijzonder aan het poppentheater. In deze kunstvorm, die een zelfstandige plaats heeft verworven naast andere theaterkunstvormen, manifesteert de magie van het theater zich bij uitstek. Bovendien is het poppenspel een diep in het volk gewortelde uitdrukkingsvorm, waarbij een directe wisselwerking tussen spel en publiek plaatsvindt.

Vier belangrijke groepen van poppenspelers, die in feite vier grote stromingen binnen die kunstvorm vertegenwoordigen, werden bekroond. Door de vele uitvoeringen die na de prijsuitreiking in het kader van het Holland Festival plaatsvonden, werd een groot publiek in staat gesteld met de bekroonden kennis te maken.

De Siciliaanse groep van de Fratelli Napoli uit Catania, opgericht in 1921, beeldt verhalen uit van Karel de Grote en zijn strijd tegen de Saracenen, met helden als Orlando Furioso, maar ook spelen gebaseerd op Shakespeare of het Japanse No theater. Er wordt gebruik gemaakt van eeuwenoude technieken en van zelf gemaakte stangpoppen als in een volkstoneel vol Siciliaanse pathetiek.

De Fransman Yves Joly was de ziel van het ‘Théâtre de Papier’. Hij bracht met uiterst eenvoudige middelen in een verfijnd en intiem spel met zijn handen individueel menselijke emoties tot uitdrukking, waarmee het poppenspel tot zijn eenvoudigste vorm wordt teruggebracht.

Het Roemeense ensemble Tandarica, gesticht in 1945, heeft een zeer breed repertoire gebaseerd op de wereldliteratuur. Na 1973 richtte het gezelschap zich ook op straattheater. Tandarica ontwikkelde een kleurrijk en fantasievol theater dat bevruchtend heeft gewerkt op het naoorlogse poppenspel.

Peter Schumann, geboren in Silezië en opgeleid in Duitsland, emigreerde in 1961 naar de Verenigde Staten. In 1963 stichtte hij in New York het politiek radicale ‘Bread and Puppet Theatre’. Begonnen als straattheater brengt zijn door mensen gespeelde theater het spel dicht bij de beeldende kunst, met soms groteske effecten in een magisch-realistische sfeer.

Alle vier gezelschappen hebben hun deel van de prijs kunnen besteden aan het eigen gezelschap.

Poppentheater

In 1978 was de Erasmusprijs gewijd aan het poppentheater en werden vier stromingen binnen deze kunstvorm bekroond.