Oud-prijswinnaars

Carl Friedrich von Weizs├Ącker

Carl Friedrich von Weizs├Ącker

1969

In 1969 werd in Rotterdam het feit herdacht dat Erasmus 500 jaar geleden werd geboren. De uitreiking van de Erasmusprijs in de Laurenskerk aan Gabriel Marcel en Carl Friedrich von Weizsäcker was een van de hoogtepunten tijdens de herdenkingsplechtigheden.

Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, geboren in 1912, promoveerde in 1933 te Leipzig tot doctor in de natuurwetenschappen. In 1935 vond hij de ‘Weizsäcker-formule’ voor de energie-inhoud van de atoomkernen. Zijn wetenschappelijke werk over kernfusie en het ontstaan van de wereld bezorgde hem wereldvermaardheid. Met Bohr en Heisenberg behoorde Von Weizsäcker - in tegenstelling tot Einstein - tot de zogenaamde Kopenhaagse School. Vanwege zijn medewerking aan het Duitse programma voor de ontwikkeling van atoomenergie – en daarmee de mogelijkheid van atoomwapens – verbleef hij na de oorlog een jaar in Britse gevangenschap. Vanaf 1946 zette hij zijn natuurkundig onderzoek voort als hoogleraar te Göttingen, München en als hoogleraar filosofie in Hamburg. In 1969 kreeg hij de leiding over het door hem opgerichte Max-Planck Instituut voor toekomstonderzoek in München. Door de ervaringen in de oorlog was hij zich ervan bewust geworden dat hij als man van de wetenschap een zeer grote sociale en ethische verantwoordelijkheid had. Al in 1957 spraken achttien Duitse geleerden op initiatief van Von Weizsäcker zich uit tegen bewapening met atoomwapens en tegen medewerking aan de ontwikkeling van deze wapens. Naast zijn publicaties van zuiver natuurkundig onderzoekswerk plaatste hij de fysica in een breed historisch en wijsgerig perspectief. Daarbij heeft hij op indringende wijze de problematiek van de verantwoordelijkheid aan de orde gesteld en zich ingezet om wegen te zoeken naar een toekomst waarin vrede in vrijheid, in een technologisch tijdperk, is verzekerd. Carl Friedrich von Weizsäcker overleed in 2007.

Professor Von Weizsäcker heeft met zijn Erasmusprijs twee Europese onderzoekers gesteund wier werkterrein zich grotendeels buiten Europa bevond. Dr Strecker kreeg een bijdrage voor zijn etnologisch onderzoek bij de Hamar in Ethiopië naar de verschillende denkmodellen van primitieve en ontwikkelde samenlevingen. De heer Eidlitz, onderzoeker van de Indische filosofie en levenswijsheid, kreeg steun om zijn werk voort te zetten.

Erasmusprijs receptie 1969

De Franse filosoof Gabriel Marcel geniet van een glaasje wijn na afloop van de uitreiking van de Erasmusprijs in 1969.

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden tijdens de prijsuitreiking in 1969.