Oud-prijswinnaars

Ernst Gombrich

Ernst Gombrich

1975

In 1975 ontvingen Willem Sandberg en professor Ernst Gombrich gezamenlijk de Erasmusprijs.

Sir Ernst Gombrich, geboren in Wenen in 1909, emigreerde in de jaren 1930 naar Londen waar hij in 1959 hoogleraar werd in The History of the Classical Tradition en directeur van het Warburg Institute, waar hij al eerder als assistent werkzaam was. Al jong had hij niet alleen een grote belangstelling voor de kernvragen van de kunstgeschiedenis en de kunstkritiek, maar bezat hij ook de gave om de moeilijkste problemen in simpele woorden en in een heldere stijl uiteen te zetten. Zijn lezerskring omvat daarom zowel de specialist als de leek. Gombrich hield zich in het bijzonder bezig met de kunst van de Renaissance; belangrijk zijn zijn onderzoekingen op het terrein van de iconologie, en zijn zijn baanbrekende publicaties over perceptie en waardering van kunst. Gombrich brengt de experimentele psychologie, de sociologie en de kunstgeschiedenis op een zodanig briljante en nuchtere wijze met elkaar in verband dat fundamentele problemen, ontdaan van iedere mystiek, in een nieuw licht worden gesteld. Door deze benaderingswijze wordt het scheppingsproces van de kunstenaar ons duidelijker. Gombrich stelde dat de belangrijkste factoren van verandering in stijl het resultaat zijn van rationele activiteiten in plaats van de geheimzinnige, veranderende tijdgeest, een begrip waar hij een fel tegenstander van was. Tot zijn bekendste werken behoren The Story of Art (1950, vertaald in meer dan 30 talen), Art and Illusion, a Study in the Psychology of Pictorial Representation (1963), Norm and Form (1966), Studies in the Art of the Renaissance (1966-76, drie delen), Aby Warburg: an Intellectual Biography (1970), The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art (1979) en Meditations on a Hobby Horse (1985). Zijn boek The Preference for the Primitive (2002) verscheen na zijn dood in 2001.

Ernst Gombrich heeft zijn deel van de prijs ter beschikking gesteld aan het Warburg Institute van de Universiteit van Londen, een instituut waarvan hij jaren directeur is geweest. Het geld werd besteed om jonge onderzoekers van verschillende nationaliteiten te helpen hun onderzoek te publiceren. Deze onderzoeken moesten liggen op het terrein van kunst- en cultuurgeschiedenis.

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden en Willem Sandberg

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden en Willem Sandberg, Erasmusprijswinnaar in 1975 en voormalig directeur van het Stedelijk Museum.