Oud-prijswinnaars

Jan Tinbergen

Jan Tinbergen

1967

Professor dr Jan Tinbergen was de eerste Nederlander aan wie de Erasmusprijs werd toegekend. Professor Tinbergen werd geboren in Den Haag in 1903. Hij studeerde wis- en natuurkunde in Leiden waar hij in 1929 promoveerde op een proefschrift getiteld Minimum problemen in de natuurkunde en de economie. Van 1929 tot 1945 was hij verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, de laatste tien jaren als directeur. In 1933 werd hij buitengewoon hoogleraar Statistiek, Economie en Econometrie aan de Nederlandse Economische Hogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1936 tot 1939 was Tinbergen verbonden aan het secretariaat van de Volkenbond te Genève. Daar schreef hij zijn bekende werken over het statistisch onderzoek van conjunctuurtheorieën, na al eerder een methode ontwikkeld te hebben om bij conjunctuurbeleid gebruik te maken van econometrische modellen. Hij was de instigator en eerste directeur van het Centraal Planbureau. In Rotterdam heeft hij een afdeling opgericht om in het belang van de ontwikkelingslanden programma’s op te stellen voor economische ontwikkeling op de lange termijn. Een van zijn theorieën was dat de grote bestaande economische ordes uiteindelijk zullen convergeren.
Professor Tinbergen kreeg de Erasmusprijs vanwege zijn baanbrekend werk in verband met de ontwikkeling van de nieuwe wetenschap der econometrie. Hierdoor heeft hij bij de studie van economische problemen richtlijnen kunnen ontwikkelen die wereldwijde erkenning hebben gevonden. Bovendien heeft hij zich, gedreven door idealisme en menselijke bewogenheid, sterk ingezet voor de ontwikkeling van de derdewereldlanden. In 1969 ontving Professor Tinbergen, tezamen met Ragnar Frisch, de eerste Nobelprijs voor de economie. Hij overleed in 1994.

Professor Tinbergen maakte met het geld van zijn Erasmusprijs een studie mogelijk inzake de geografische spreiding van industriële producten.