Oud-prijswinnaars

Martin Buber

Martin Buber

1963

Martin Buber werd in 1878 te Wenen geboren; zijn jeugd bracht hij grotendeels door bij zijn grootvader die behalve bankier een gezaghebbend onderzoeker van joodse bijbelverklaringen was. Tot 1933 doceerde Buber Vergelijkende Godsdienstwetenschap in Frankfurt; in 1938 verliet hij Duitsland om algemene sociologie en filosofie te gaan doceren aan de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem. Hij is auteur van een groot aantal boeken en artikelen, met name op het gebied van godsdienstfilosofie, Chassidische literatuur, Bijbelwetenschap en sociologie. In zijn opvatting over het Zionisme verschilde hij van Theodor Herzl. Het ging hem niet zo zeer om een natiestaat, maar om sociale en geestelijke verrijking. Martin Buber overleed in Jeruzalem in 1965.
Martin Buber werd bekroond met de Erasmusprijs omdat hij het joodse geloof heeft verduidelijkt uitgaande van het ‘dialogische leven’ door de persoonlijke ontmoeting van de mens met God. Hiermee heeft hij het gesprek tussen jodendom en christendom enerzijds en tussen bijbels geloof en moderne cultuur anderzijds van vele misvattingen en vooroordelen ontdaan. Hij is als bemiddelaar opgetreden tussen het geloof van het oude Israël en de moderne westerse mens. Ook had Buber een optimistische kijk op de mogelijke samenwerking van Joden met Arabieren. Zijn werk heeft buiten de beperkte wetenschappelijke wereld veel weerklank gevonden onder andere door zijn originele en verrassende vertaling van het Oude Testament in het Duits.

Het geld van de Erasmusprijs heeft Martin Buber besteed aan de studie naar de Nederlandse Joden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In dit kader is steun verleend aan J. Michman voor zijn dissertatie Het probleem der Duits-Joodse vluchtelingen in Nederland van 1933 tot 1940; aan het project ‘Documentatie Hachsjara en Alya in Nederland’ en aan het jubileumboek Hartog Beem. Subsidie werd gegeven aan het symposium ‘Geschiedenis der Joden in Nederland’, gehouden in 1980 te Amsterdam. Ook werden bijdragen verleend aan de serie Studies on the History of Dutch Jewry en publicaties van het Leo Baeck Institute te Londen.

 

HKH Prinses Beatrix der Nederlanden met Martin Buber

HKH Prinses Beatrix der Nederlanden en de godsdienstfilosoof Martin Buber na de Erasmusprijsuitreiking in 1963.

Leden van de Koninklijke Familie in gesprek met Martin Buber

Leden van de Koninklijke Familie in gesprek met godsdienstfilosoof Martin Buber, prijswinnaar in 1963.