Oud-prijswinnaars

Het Oostenrijkse volk

Het Oostenrijkse volk

1958

In 1958 werd in het groot auditorium van de universiteit van Milaan voor de eerste maal de Erasmusprijs uitgereikt. Het was een uitzonderlijke prijsuitreiking aangezien hier geen individu of instelling werd bekroond, maar een groep: het Oostenrijkse volk. De redenen van deze toekenning komen tot uitdrukking in de ‘gronden van verlening’: “Door politieke, economische en sociale omstandigheden voor een enorme culturele heroriëntatie gesteld, heeft Oostenrijk, in plaats van zich te verliezen in nostalgisch verlangen naar het glorieuze verleden, zich ten doel gesteld zijn culturele erfenis niet alleen te accepteren maar deze veilig te stellen, te vernieuwen en te integreren in het Europese perspectief. Zo is Oostenrijk met zijn hoofdstad Wenen het lichtend voorbeeld van een positieve mentaliteit, van moed, energie en vertrouwen in de toekomst van Europa, door de wijze waarop het als ‘minorité créatrice’ wegen geschapen heeft die de vrije landen van Europa kunnen volgen.”

Voor de besteding van het prijsbedrag in 1958 werd een comité gevormd door vooraanstaande Oostenrijkse politici en de Ambassadeur der Nederlanden in Oostenrijk. Zij besloten de prijs te besteden aan beurzen voor Oostenrijkers studerend in het buitenland en buitenlanders studerend aan Oostenrijkse instellingen. Tevens werden de Oostenrijkse opgravingen in Ephesus gesteund.

Dames op de Receptie, 1958

Dames op de receptie tijdens de uitreiking van de eerste Erasmusprijs in 1958.

Milaan

Een feestelijk verlicht Milaan, de stad waar in 1958 de eerste Erasmusprijs werd uitgereikt.

Eerste Uitreiking Erasmusprijs

Tijdens de receptie van de eerste uitreiking van Erasmusprijs in 1958, te Milaan.

Uitreiking van de eerste Erasmusprijs

De uitreiking van de eerste Erasmusprijs in Milaan, 1958.