Oud-prijswinnaars

Gabriel Marcel

Gabriel Marcel

1969

In 1969 werd in Rotterdam het feit herdacht dat Erasmus 500 jaar geleden werd geboren. De uitreiking van de Erasmusprijs in de Laurenskerk aan Gabriel Marcel en Carl Friedrich von Weizsäcker was een van de hoogtepunten tijdens de herdenkingsplechtigheden.

“Als goedheid en wijsheid samengaan met een leven van studie en nadenken, kan de uitkomst heten: Gabriel Marcel.” Zo typeerde de Regent in zijn laudatio de filosoof Marcel. Centraal staan bij Marcel het menselijk contact en de naastenliefde, die de weg bereiden tot God. De katholiek Marcel wordt dikwijls de grondlegger van het christenexistentialisme genoemd, maar zelf noemde hij zijn denkwijze ‘neosocratisme’ of liever een concrete filosofie. Deze filosofie houdt zich bezig met het vragen naar zin en achtergrond van het menselijk bestaan vanuit het concrete bestaan. Essentieel voor Marcel is hierbij de verbondenheid met God en de medemens. Een belangrijk thema was ook de strijd om de individuele subjectiviteit te beschermen tegen vernietiging door de materialistische en technologische maatschappij. Zijn filosofische werken bestaan onder meer uit 27 toneelstukken – het theater en de muziek zijn zijn grote inspiratiebronnen geweest – en talloze wetenschappelijke publicaties, waarvan de bekendste zijn: Journal métaphysique (1927), Être et avoir (1935), Le mystère de l’être (1951), Fragments philosophiques (1962) en La dignité humaine (1964).
Gabriel Marcel heeft op zeer persoonlijke wijze ruim vijftig jaar een bijdrage geleverd aan de Europese wijsbegeerte, en zo een onuitwisbaar stempel op het Europese geestesleven gedrukt. Met zijn analyses van de hoop en de trouw heeft hij geprobeerd een diagnose en een therapie voor de geestesnood van zijn tijd te geven. Gabriel Marcel werd in 1889 te Parijs geboren en overleed in 1973.

De filosoof Gabriel Marcel heeft met de Erasmusprijs steun verleend aan de Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne te Parijs. Dit was een stichting die steun verleende aan Oost-Europese schrijvers, kunstenaars en intellectuelen door middel van het verschaffen van beurzen, het organiseren van colloquia, het verzenden van Westerse publicaties en het leggen van contacten met uitgevers in het Westen. In 1991 is de Fondation opgegaan in de Open Society Foundation van George Soros.

Erasmusprijs receptie 1969

De Franse filosoof Gabriel Marcel geniet van een glaasje wijn na afloop van de uitreiking van de Erasmusprijs in 1969.

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden

ZKH Prins Bernhard der Nederlanden tijdens de prijsuitreiking in 1969.