Oud-prijswinnaars

Leszek Kolakowski

Leszek Kolakowski

1983

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Praemium Erasmianum werden in 1983 vier Erasmusprijzen verleend aan Raymond Aron, Sir Isaiah Berlin, Leszek Kolakowski en Marguerite Yourcenar.

Leszek Kolakowski (1927-2009) was een gelauwerde Poolse filosoof. Na zijn studie aan de universiteit van Lodz verscheen in 1952 zijn grote werk over Avicenna. Na een trip naar Moskou bepleitte hij een humanistische interpretatie van Marx. Dit maakte dat hij in 1968 uit zijn functie als hoogleraar Filosofie aan de universiteit van Warschau werd ontheven en naar het buitenland vertrok. In 1969 publiceerde hij zijn werk over Spinoza en verder verschenen van zijn hand vele studies over godsdienstige vraagstukken en de 17e-eeuwse vrijdenkers. Met zijn driedelige Geschiedenis van het Marxisme heeft hij een verhelderend inzicht verleend in de betekenis van Marx en het marxisme. De Erasmusprijs werd aan Leszek Kolakowski verleend omdat hij op grond van diepgaand onderzoek van het christelijk geloof, naar zijn overtuiging de ware school van de Europese geest, met grote persoonlijke moed in zijn publicaties streed tegen sociale utopieën, die veelal ontaarden in totalitair denken.

Leszek Kolakowski en mevrouw Aron schonken het geld van de Erasmusprijs aan de ‘Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne’, specifiek bedoeld voor reisbeurzen voor Oost-Europese schrijvers, academici en kunstenaars.