Oud-prijswinnaars

Isaiah Berlin

Isaiah Berlin

1983

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Praemium Erasmianum werden in 1983 vier Erasmusprijzen verleend aan Raymond Aron, Sir Isaiah Berlin, Leszek Kolakowski en Marguerite Yourcenar.

Isaiah Berlin kan beschouwd worden als een van Europa’s briljante geesten. De in 1909 in Riga geboren filosoof was van 1975 tot zijn dood in 1997 Fellow van All Souls College te Oxford. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij verbonden aan de Britse Ambassade te Washington en eind 1945 voor korte tijd aan de Ambassade te Moskou. Sindsdien woonde hij in Oxford en bekleedde hij verschillende functies in het universitaire en culturele leven in Groot-Brittannië. Zijn belangrijkste filosofische werk ligt op het terrein van de ‘history of ideas’, waaronder hij verstaat het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van en verschuivingen binnen de fundamentele begripspatronen die onze kijk op de mens en zijn cultuur bepalen. Hij richtte zich met name op de Verlichting - en diens critici - en de Romantiek. In zijn geschriften verdedigde hij onvermoeibaar het pluralisme op ethisch, politiek en esthetisch gebied en de ‘liberal values’ door stelling te nemen tegen monistische denkpatronen. Ook heeft hij zich diepgaand beziggehouden met dissidenten in het verleden en met eigentijdse denkers, zoals blijkt uit zijn publicaties over Vico en Herder en uit zijn bundels Against the Current en Russian Thinkers. Zijn inaugurele rede uit 1958 Two Concepts of Liberty, waarin hij onderscheid maakt tussen positieve en negatieve vrijheid, heeft sindsdien grote invloed op het debat over vrijheid en gelijkheid.

Sir Isaiah Berlin schonk de helft van zijn Erasmusprijs aan de Writers & Scholars Educational Trust te London. Het geld was een schenking aan Index on Censorship.