Oud-prijswinnaars

Paul Delouvrier

Paul Delouvrier

1985

De grootstedelijke agglomeraties in Europa waren het onderwerp van de Erasmusprijs in 1985. Hierbij ging het niet om de architectuur of planning van een enkele stad, maar om een stedenbouwkundig ontwerp dat welbewust is uitgevoerd en dat als een geslaagde oplossing gezien kan worden om de groei te beheersen van grote steden of stedelijke gebieden, zoals Londen, Parijs, het Ruhrgebied of de Randstad. Paul Delouvrier was de stuwende kracht achter het plan voor de Villes Nouvelles in de regio Ile-de-France rondom Parijs. Zijn plan, bedoeld om ongecontroleerde uitdijing van de stad te voorkomen, behelsde de bouw van vijf nieuwe stedelijke kernen op redelijke afstand van de oude stad Parijs, maar verbonden met dit centrum door hoogwaardig openbaar vervoer.

Paul Delouvrier (1914–1995) had verschillende functies op financieel gebied in het openbaar bestuur in Frankrijk en Europa bekleed, toen hij in 1958 door president De Gaulle werd aangesteld als Délégué Général te Algerije. Na zijn terugkomst in 1961 werd hij prefect van het district Région de Paris, waar hij de basis legde voor het ‘Schéma directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région de Paris’. In 1969 werd Delouvrier benoemd tot president van de Electricité de France en van 1979 tot zijn dood hield hij zich bezig met de ontwikkeling van het ‘Etablissement Public de la Villette’, het cultuur- en wetenschapspark op het oude terrein van de Hallen in Parijs. Paul Delouvrier was geen architect of stedenbouwkundige, maar een bestuurder met een positieve houding ten aanzien van groei en de toekomst en een humanistische belangstelling voor de mens en zijn omgeving.