Oud-prijswinnaars

Raymond Aron

Raymond Aron

1983

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Praemium Erasmianum werden in 1983 vier Erasmusprijzen verleend aan Raymond Aron, Sir Isaiah Berlin, Leszek Kolakowski en Marguerite Yourcenar.

Raymond Aron werd geboren in 1905 in Parijs. Hij bezocht de École Normale Supérieure waar onder anderen Jean-Paul Sartre en Simone Weil zijn medestudenten waren. Van 1930 tot 1933 verbleef hij voor studie in Duitsland. Dit verblijf heeft grote invloed gehad op zijn filosofisch en sociologisch denken. In de oorlog was hij in Londen hoofdredacteur van La France Libre. Na de oorlog heeft hij zich naast zijn werk als hoogleraar – sinds 1970 aan het Collège de France – intensief beziggehouden met de journalistiek als politiek commentator van Le Figaro en later van L’Express. Raymond Aron heeft in zijn methodologisch, sociologisch, polemologisch, filosofisch en journalistiek werk duidelijk gemaakt dat een doctrinaire gelijkheidsgedachte niet tot gelijkheid maar tot tirannie voert. Hij heeft zich altijd fel gekeerd tegen het marxisme en communisme. Hij benadrukte de permanente waarde van het pluralisme, het zoeken naar ‘le juste milieu’. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de filosofie van de geschiedenis, onder andere door zijn boek Penser la guerre, Clausewitz. Raymond Aron overleed in Parijs in 1983, kort voor de prijsuitreiking.

Mevrouw Aron en Leszek Kolakowski schonken het geld van de Erasmusprijs aan de ‘Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne’, specifiek bedoeld voor reisbeurzen voor Oost-Europese schrijvers, academici en kunstenaars.