Oud-prijswinnaars

Edward Schillebeeckx

Edward Schillebeeckx

1982

De Erasmusprijs 1982 werd toegekend aan de Nijmeegse hoogleraar in de Dogmatiek en Geschiedenis van de Theologie, Professor dr E.C.F.A. Schillebeeckx. Edward Schillebeeckx (1914-2009) behoorde tot de orde der Dominicanen. Hij studeerde filosofie en theologie te Gent, Leuven en Parijs, waar hij in 1951 promoveerde. Voor hij in 1958 aan de universiteit in Nijmegen werd benoemd, doceerde hij te Leuven. Professor Schillebeeckx was een kritisch, herbezinnend theoloog die, zich mede baserend op andere geesteswetenschappen, het Evangelie in deze tijd opnieuw inhoud probeerde te geven. Zijn publicaties hebben een hoog wetenschappelijk gehalte, maar vertalen de theorie van de kerkelijke traditie tegelijkertijd naar een dialoog tussen kerk en maatschappij. Volgens Schillebeeckx moet de vernieuwing in de kerk voortkomen uit de basis, dezelfde basis waarop iedere levende gemeente van Jezus Christus in navolging van de eerste gemeente zou moeten opbloeien. Een sleutelwoord in zijn theologie was ‘bevrijding’, uitgaande van de hoop gefundeerd op God, de Bevrijder. Hij poogde de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus aan te passen aan de actualiteit van het hedendaagse gebeuren zonder de geloofsleer te veronachtzamen. Ondanks zijn moeilijkheden met de Kerk in Rome had Professor Schillebeeckx grote invloed, niet alleen in katholieke kringen maar ook daarbuiten. Hij was hoofdredacteur van het oecumenisch Internationaal Tijdschrift voor Theologie Concilium, en schreef vele boeken, waarvan Jezus, het verhaal van een Levende (1974) het bekendste is.

Edward Schillebeeckx heeft het bedrag van de Erasmusprijs besteed aan het Internationaal Tijdschrift voor Theologie Concilium. Het tijdschrift Concilium heeft een sterk oecumenische inslag, een interdisciplinaire benadering en verschijnt in zes talen met een verspreiding over de gehele wereld.