Oud-prijswinnaars

Jean Prouvé

Jean Prouvé

1981

De Erasmusprijs voor Industriële Vormgeving werd te Rotterdam aan Jean Prouvé uitgereikt. De markante façade van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met de door Prouvé ontworpen gevelplaten, is het enige werk van de laureaat dat in Nederland te zien is.
Jean Prouvé, de als smid en handwerksman opgeleide ‘constructeur’, heeft een overtuigende combinatie weten te bewerkstelligen tussen artistieke creativiteit enerzijds en vakmanschap en industrialisatie anderzijds. Met een visionaire geest heeft hij oplossingen voor de sociale woningbouw voorgesteld, die uitgaan van een duidelijk en consequent concept dat is gericht op technische uitvoerbaarheid en serieproductie. Uitgangspunt voor Prouvé bleef de integratie van architectuur en industrie. In zijn ontwerpen, waarin vaak nieuwe materialen werden toegepast, zijn moderne technieken en vormgeving succesvol gecombineerd. Bijzonder kundig en origineel zijn de door Prouvé ontworpen bouwcomponenten en verbindingstechnieken. Voortgekomen uit het ambachtelijk en sociaal-geëngageerde milieu van de ‘Ecole de Nancy’ ging Prouvé spoedig over van het smeedwerk naar het ontwerpen van meubelen en het construeren van huizen. Met Le Corbusier en Jeanneret was hij in 1930 medeoprichter van de ‘Union des Artistes Modernes’. Via de producten uit zijn fabriek te Maxéville kreeg Prouvé gedurende de periode 1924-1952 grote bekendheid. In de jaren daarna werkte hij vooral als adviseur en docent.

In het Museum Boijmans Van Beuningen werd ter gelegenheid van de prijsuitreiking een tentoonstelling gewijd aan zijn veelzijdige werk. Jean Prouvé overleed in Nancy in 1984 op 82-jarige leeftijd.

De constructeur Jean Prouvé besloot met zijn prijs de Société d’HLM Emmaüs te steunen. Deze afdeling van de Emmaüsbeweging in Frankrijk houdt zich bezig met sociale woningbouw voor noodlijdenden. Het geld werd besteed aan een studie naar de constructie van paviljoens waarbij, vanwege het kostenaspect, gebruik gemaakt wordt van hout.

Jean Prouvé's Ontwerpen

De Erasmusprijs voor Industriële Vormgeving werd aan Jean Prouvé uitgereikt in 1981.