Oud-prijswinnaars

Union Académique Internationale

Union Académique Internationale

1964

De Union Académique Internationale, opgericht in 1919, is volgens de statuten een federatie van nationale wetenschappelijke academies of groepen van dergelijke academies en vergelijkbare instituten. Het is een supranationale organisatie die zich ten doel stelt de samenwerking te bevorderen ten behoeve van onderzoek en publicaties van materiaal dat fundamenteel is voor onderzoek met name op het gebied van de filologie, archeologie, geschiedenis, de geestes-, politieke en sociale wetenschappen. Zo werden de middeleeuwse Latijnse vertalingen van Plato en Aristoteles uitgegeven. Een project waarin wereldwijd universiteiten en musea samenwerken, is het Corpus Vasorum Antiquorum. Ook houdt men zich bijvoorbeeld bezig met de Byzantijnse muziek, een Corpus des Troubadours, middeleeuws Latijn, een encyclopedie van de Islam, de terminologie van internationaal recht en inscripties.
Hoewel de wetenschappelijke activiteiten van de Union Académique Internationale nooit beperkt zijn geweest tot de Europese cultuur, werd de Unie geëerd met de Erasmusprijs omdat zij de samenwerking heeft bevorderd van praktisch alle Europese Academies en omdat zij belangrijk wetenschappelijk onderzoek heeft gestimuleerd. Zodoende heeft zij niet alleen het peil van de Europese geesteswetenschappen gehandhaafd en verhoogd, maar ook het onderzoek van cultuurgebieden daar buiten bevorderd.
De toenmalige president van de Union Académique Internationale, Professor Rensselaer W. Lee, Princeton University, nam de prijs in ontvangst.

Al in 1963 werd in Rotterdam het plan opgevat een nieuwe kritische bewerking van de Opera Omnia van Erasmus uit te geven. De Union Académique Internationale heeft haar geestelijke en financiële steun verleend aan dit plan, zodat ter gelegenheid van de 500ste geboortedag van Erasmus in 1969 het eerste deel van de reeks kon verschijnen.