Oud-prijswinnaars

Robert Schuman

Robert Schuman

1959

De Franse staatsman Robert Schuman deelde in 1959 de prijs met professor Karl Jaspers. De gemeenschappelijke noemer van de Erasmusprijs voor de staatsman Robert Schuman en Professor Jaspers was hun toekomstvisie voor Europa.
Robert Schuman zal in de herinnering blijven voortleven als de grondlegger van de latere EEG en Europese Unie door zijn initiatief tot oprichting van de ‘Kolen- en Staalgemeenschap’, het eerste Europese orgaan met bovennationale beslissingsbevoegdheid. Hij voerde een nimmer aflatende en visionaire strijd voor een nieuw en eendrachtig Europa. Schuman’s voorstel, het zogenaamde Plan Schuman, op 9 mei 1950 gelanceerd en uitgewerkt door Jean Monnet, behelsde de vereniging van de Franse en Duitse staalproductie onder een supranationale jury waar ook andere Europese landen zich onder konden scharen. Robert Schuman, geboren in 1886, was tot 1919 Duits staatsburger; daarna kreeg hij de Franse nationaliteit. Hij studeerde rechten in Duitsland, maar werd in 1919 lid van het Franse Parlement. In 1940, als onderstaatssecretaris voor vluchtelingenzaken, kwam hij in het verzet terecht en raakte in Duitse gevangenschap. Na de oorlog bekleedde hij verscheidene ministersposten en in 1947-1948 was hij Premier van Frankrijk. Van 1958 tot zijn dood in 1963 was hij lid, voorzitter en erevoorzitter van het Europees Parlement, een instelling waarvoor hij zelf de basis had gelegd.

Robert Schuman en Karl Jaspers hebben gezamenlijk de Erasmusprijs bestemd voor een Seminarium Erasmianum. Dit werd in 1962 te Noordwijk gehouden in samenwerking met het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Doel van het seminarium was: een diepgaande discussie tussen twee generaties wetenschappers over de bijdrage van Europa aan een zich ontwikkelende wereld. Enkele tientallen deelnemers van binnen en buiten Europa debatteerden over de Europese cultuur.