Oud-prijswinnaars

Henry Moore

1968

Henry Spencer Moore, geboren in 1898, studeerde aan het Royal College of Art in Londen en doceerde vervolgens aan dit college van 1925 tot 1939. Tijdens zijn reizen naar het vasteland van Europa bezocht hij de prehistorische grotten in Frankrijk en Spanje, waardoor hij zeer geboeid werd. Groot was zijn bewondering voor het werk van de voor- en vroege Renaissance schilders Giotto en Masaccio. Ook de sculptuur van Egypte, Griekenland, Afrika en vooral de precolumbiaanse kunst hadden sterke invloed op hem. Al jong voelde hij zich aangetrokken tot het werk van Picasso en Brancusi. Het typisch Engelse gevoel voor landschap en eerbied voor de natuur van de materialen heeft hij betrokken bij een herschepping van de menselijke gestalte. Hij noemde dit zelf een humanistisch, organisch element van fundamentele betekenis. In zijn werk wist hij traditie en creatie tot een eenheid te doen versmelten, waardoor archetypes van de 20ste-eeuwse beeldhouwkunst zijn ontstaan. Moore heeft zich met fundamentele problemen in de beeldhouwkunst beziggehouden zoals holle en bolle vormen, opening en massa en de relatie tussen deze elementen en van het beeldhouwwerk tot de architectuur. Hij heeft als eerste Britse beeldhouwer van internationale allure in belangrijke mate bijgedragen tot de hergeboorte van de Europese beeldhouwkunst. Henry Moore overleed in 1986.

Rond de prijsuitreiking vond de opening plaats van een tentoonstelling in Museum Kröller-Müller ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de kunstenaar.

Het SPACE-project was een onderneming van de Arts Services Grants Ltd. en werd door Henry Moore aangewezen als ontvanger van het te besteden prijsgeld van de Erasmusprijs. SPACE hield zich bezig met het verschaffen van ruimte aan kunstenaars door leegstaande gebouwen zoals scholen, fabrieken, pakhuizen en dergelijke te verbouwen, zodat zij als studioruimte verhuurd konden worden. Tevens werd informatie verschaft aan groepen kunstenaars die op soortgelijke wijze ateliers wilden opzetten. Het SPACE-project heeft navolging gevonden in geheel Engeland en in New York.

Gronden van Verlening

De Erasmusprijs 1968 is verleend aan Henry Moore

omdat hij, openstaande voor het op het vasteland van Europa via cubisme en futurisme ingezette vernieuwingsproces in de beeldhouwkunst, aan de tweede phase van dit proces op grootse en overtuigende wijze heeft deelgenomen, waardoor hij zijn land - dat aanvankelijk in dit proces geen rol van betekenis vervulde - een vooraanstaande plaats in de wereld van de beeldhouwkunst heeft verschaft;

omdat hij daarmede het typisch Engelse gevoel voor het landschap en de natuur der materialen heeft betrokken bij een herschepping van de menselijke gestalte, door hem zelf een humanistisch organisch element van fundamentele betekenis in de sculptuur genoemd, waarin hij zowel de achtergrond der oude wereldculturen als het hedendaagse levensgevoel tot uiting bracht;

omdat hij in het geding tussen abstractie en figuratie door het scheppen van archetypes van de 20e eeuw, die gekenmerkt worden door nieuwe vormen en door het karakter van de materie, met zijn oeuvre in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de hergeboorte van de Europese beeldhouwkunst.

Beelden van Henry Moore in het Kröller-Müller Museum

In 1968 kreeg de Engelse beeldhouwer Henry Moore de Erasmusprijs.