Oud-prijswinnaars

Karl Jaspers

Karl Jaspers

1959

Professor Karl Jaspers deelde in 1959 de prijs met de Franse staatsman Robert Schuman.
Professor Karl Jaspers werd geboren in 1883 en studeerde rechten en medicijnen in Heidelberg, Berlijn en Göttingen. In 1916 werd hij hoogleraar psychiatrie in Heidelberg, waar in 1919 zijn werk Psychologie der Weltanschauungen verscheen, hetgeen zijn overgang van de psychologie naar de filosofie markeert. In 1921 accepteert hij een hoogleraarschap filosofie in Heidelberg. Na daar in de periode 1937-1945 uit zijn ambt te zijn ontheven, is hij van 1948 tot zijn dood in 1969 werkzaam geweest in Bazel. Wijsheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid zijn constante factoren in het werk van Professor Jaspers. De individuele vrije expressie is voor Jaspers het uitgangspunt; zijn vele geschriften getuigen daarvan. De kern van zijn filosofie is het best weer te geven met zijn eigen woorden, uitgesproken bij het in ontvangst nemen van de Vredesprijs in 1958: “Wij zijn aan ons menszijn verplicht in de gegeven situatie met wijsheid, eerlijkheid en moed de waarheid te zoeken, opdat daardoor ons bestaan doorgelicht wordt en wij naar de zin van ons zijn kunnen leven. Dit geldt ook voor het bestaan van Europa.” Jaspers was in zijn laatste jaren sterk betrokken bij de politiek. Hij was een tegenstander van de atoombewapening en een vurig pleitbezorger voor behoud van een open communicatie.
Professor Jaspers kreeg de Erasmusprijs omdat hij zijn leven en werk gesteld heeft in een van de beste tradities van de Europese cultuur: het vrije en onverschrokken doordenken van de basisproblemen van het menselijk zijn.

Karl Jaspers en Robert Schuman hebben gezamenlijk de Erasmusprijs bestemd voor een Seminarium Erasmianum. Dit werd in 1962 te Noordwijk gehouden in samenwerking met het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Doel van het seminarium was: een diepgaande discussie tussen twee generaties wetenschappers over de bijdrage van Europa aan een zich ontwikkelende wereld. Enkele tientallen deelnemers van binnen en buiten Europa debatteerden over de Europese cultuur.