Oud-prijswinnaars

René Huyghe

René Huyghe

1966

In 1966 werd de Erasmusprijs op kunsthistorisch gebied gedeeld door Sir Herbert Read en René Huyghe.
René Huyghe (1906-1977) werd in 1960 gekozen tot lid van de Académie Française. In 1951 werd hij hoogleraar in de Psychologie van de Beeldende Kunst aan het Collège de France na als conservator verbonden te zijn geweest aan het Musée du Louvre. Als filosoof en kunsthistoricus heeft hij bijgedragen tot de benadering van het kunstwerk volgens psychologische methoden. Door gebruik te maken van de moderne wetenschap probeerde hij door te dringen in de psychologie van de beeldende kunstenaar door de eeuwen heen. Hij stond bekend om zijn vruchtbare pen en welsprekendheid, waarmee hij veel tijdgenoten van zijn opvattingen deelgenoot wist te maken. Door te leren zien en leren denken heeft hij de liefde voor het kunstwerk en de ontvankelijkheid voor de boodschap van de kunstenaar bij velen kunnen verdiepen. Hij was ook een pionier in de productie van films over kunst. Door al deze activiteiten heeft hij een grote bijdrage geleverd aan een beter begrip van de kunst in Europa en daarbuiten, van vroeger en nu. Naast werken over Cézanne, Millet, Watteau, Van Gogh, Rousseau, Delacroix en Gauguin behoren tot zijn voornaamste publicaties L’Histoire de l’art contemporain (1935), Dialogue avec le visible (1955) en Psychologie de l’art (serie colleges 1951-1976).

René Huyghe heeft de helft van zijn prijs ten goede laten komen aan de Fondation Eranos te Ascona. Deze stichting organiseerde destijds jaarlijks een colloquium voor een tiental geleerden op het gebied van de psychologie, etnologie, godsdienstgeschiedenis of kunsthistorie. Tevens bood de Fondation Eranos de mogelijkheid aan ‘pensionaires’ zich voor enige tijd in alle rust terug te trekken in het Instituut aan het Lago Maggiore.